11/3 kl 18-21 Vocal Art Studio
Camilla Romedahl, leg logoped på Stockholms Foniatriska Klinik, undervisar även i röstens anatomi och fysiologi samt fonation på Stockholms Musikpedagogiska Institut, SMI, och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
http://stockholmsfoniatriskaklinik.se

Röststörningar, analys och åtgärd.
Lär dig också en grundläggande teknik för rörfonation!
Rörfonation, eller resonansrörsmetoden, är en modell för röstbehandling Behandlingen är avsedd för patienter med olika typer av röstbesvär och
resonansavvikelser, men har även tillämpats för personer utan röstbesvär men med ett röstkrävande arbete eller fritidssysselsättning, som sångare och skådespelare (Simberg & Laine, 2007).