SÅNGLEKTIONER
Etablera och utveckla din sångteknik, bredda din repertoar, fördjupa din gestaltningsförmåga och bli vokalt både starkare och säkrare.

INSTUDERING & COACHNING
Inför musik- och teaterproduktioner, konserter och inspelningar.

RÖSTREHABILITERING
När rösten börjar hämta sig efter stämbandsproblem är det viktigt att etablera och utveckla en icke-belastande tal- och sångteknik. Med skonsamma övningar och större kunskap om röstinstrumentets möjligheter och begränsningar skapas bättre förutsättningar för en fortsatt karriär.

WORKSHOP & MASTERCLASS
Att arbeta med sångteknik, interpretation och gestaltning inför klassen, kollegor och/eller publik kan vara både utmanande, inspirerande och lärorikt!

KURS & SEMINARIUM
Kompetensområden: musikalrepertoar- sångteknik & gestaltning, sångmetodik med genrebreddning, röstens anatomi & fysiologi och tonårsröstens utveckling.