18/3 kl 18-21 Vocal Art Studio
Ingrid Våglund, leg sjukgymnast, Stockholms Foniatriska Klinik
http://stockholmsfoniatriskaklinik.se
Fysikalisk behandling/ självbehandling av röstapparaten.

Ingrid Våglund arbetar framför allt med muskulära spännningar som påverkar röstfunktionen. Ingrid har tidigare arbetat mycket med huvudvärkspatienter men specialiserar sig nu på att hjälpa personer med röst och talbesvär.