4/3 kl 18-21, Vocal Art Studio

Fåtal platser kvar

Möt Camilla Romedahl, leg logoped på Stockholms Foniatriska Klinik och undervisar i röstens anatomi och fysiologi samt fonation på Stockholms Musikpedagogiska Institut, SMI, och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
http://stockholmsfoniatriskaklinik.se

Kvällen rekommenderas för alla sångare som vill förstå sitt instrument; rösten! Hur den fungerar förklarar Camilla Romedahl på ett lättfattligt och pedagogiskt sätt med vetenskaplig grund.