“Helena Jonason är verkligen professionell som pedagog och har stor kunskap både vad gäller röstapparatens anatomi/fysiologi och repertoar/interpretation. Hon har förmågan att “hitta rösten i rösten”. Helena har hjälpt mig att hitta nya sätt att ta mig an mixregistret, gett mig bra övningar för belting och twang och även bra övningar för mitt lägre register. Det känns, utan att överdriva, som om jag har fått en ny röst!”

 Camilla Klinth, sånglärare och sångerska