Symposium på Operahögskolan i Stockholm den 9/3 2019, som på olika sätt belyser övergången från studier till arbetsliv för sångare.

Ur programmet:

  • Vilka erfarenheter var/hade varit särskilt värdefulla i opera-, musikal- och popkarriären? Helena Jonason samtalar med Anna Larsson, Jesper Tydén och Petra Marklund
  • Jeremy Carpenter: Erfarenhetens inspirerande kraft
  • Ann Braathen: Vilka egenskaper är avgörande för en agentur?   
  • Julia Reinhard från Teaterförbundet: Vad behöver en ung sångare veta om kontrakt och avtal? 
  • Bengt-Åke Lundin: Masterclass i instudering av romans och aria  
  • Möte med chefer från konsert- och operahus: Samtal mellan Birgitta Svendén, Johan von der Lancken och Mikael Tydén

https://dagmargustafsonselever.wordpress.com/2019/01/14/fran-studium-till-podium/?fbclid=IwAR2NowmIpsd2X_UPRRgDRV6oEC-iGae5KbUGHcN09d-suUn23NnHamAhe5M