Under åren 2008-2013 arbetade jag som universitetslektor i sång och sångmetodik inom den musikpedagogiska institutionen på Kungliga Musikhögskolan, KMH, i Stockholm. Jag valde att sluta 2013 för att istället utveckla min egen verksamhet, Vocal Art Studio. Nu är jag tillbaka på KMH som universitetslektor, denna gång inom jazzinstitutionen med förhoppningen att kunna få kombinera dessa två världar; en högkvalitativ högskoleutbildning på KMH och den professionella sektorn inom Vocal Art Studio.